public
8. 陳家維
長尾工作室創辦人
本著「用得唔好嘥。橫掂都要整,點解唔整靚啲」的想法,以全人手設計及製造本地家品,利用夾板、酒箱板、卡板等作主要材料,配以意大利手繪瓷磚裝飾。
聯絡我們︰
地址:香港九龍荔枝角寶輪街9號6樓
電話:(852) 2746 5200
傳真:(852) 2742 3392
主辦:
RoadShow
綠星級專業伙伴:
全力贊助 / 客席評審:
主力贊助 / 客席評審:
主力贊助:
聯合贊助:
 
 
 
支持機構:
核實分數及賽果: